Social Network

สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com
สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com

สินค้า

CSU ตะแกรงเหล็ก เป็นตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้าทำให้ความจุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผง/ม้วน ตามต้องการโดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า 90%

ขนาดของสินค้า CSU ตะแกรงเหล็ก

ชนิด กว้าง ยาว ขนาดของลวด
แผง ไม่เกิน 3.50 ม. ไม่เกิน 12 ม. 4.0-12.0 มม.
ม้วน ไม่เกิน 4.00 ม. ไม่เกิน 50 ม. 4.0-6.0 มม.