Slide 1

ตะแกรงเหล็กสำเร็จอย่างดี

มีมาตราฐาน เชื่อถือได้

Slide 2

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

คุณภาพสูง ได้มาตราฐาน สนใจสอบถามเพิ่มเติม

Slide 3
previous arrow
next arrow

นึกถึงตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป นึกถึง ช.ทรัพย์อุดม 085-151-1577

CSU ตะแกรงเหล็ก เป็นตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL)
รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

โบรชัวร์ ตะแกรงเหล็ก CSU

โบรชัวร์ พร้อมข้อมูลสินค้าโดยละเอียด สามารถโหลด หรือ ปริ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อได้ครับ

01

ประหยัดเวลา

ไม่ต้องเสียงเวลาในการผูกเหล็ก และ
ได้มาตราฐานจากโรงงาน ลดแรงงาน

02

ลดแรงงาน

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
ลดการใช้แรงงานของช่าง

03

ได้มาตราฐาน

ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ
นำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี

CSU ตะแกรงเหล็ก เป็นตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จ รูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำมาเชื่อมติด กันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้าทำให้ความจุดตัดทุก จุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผง/ม้วน ตามต้อง การโดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้น ธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า 90%

ลูกค้าตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่วางใจเลือกใช้ CSU ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ช.ทรัพย์ อุดม
ขอขอบคุณความไว้วางใจในตะแกรงเหล็กของเรา

สอบถาม สั่งซื้อ ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป กับ ช.ทรัพย์อุดม