Social Network

สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com
สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com
Slide background

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

คุณภาพสูง ได้มาตราฐาน

สนใจติดต่อ

Hot Line 094-495-2680

Slide background
Slide background

มีมาตราฐาน

เชื่อถือได้

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

นึกถึงตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป นึกถึง ช.ทรัพย์อุดม

CSU ตะแกรงเหล็ก เป็นตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

โบรชัวร์ ตะแกรงเหล็ก CSU

โบรชัวร์ พร้อมข้อมูลสินค้าโดยละเอียด สามารถโหลด หรือ ปริ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อได้ครับ

ประหยัดเวลา

ไม่ต้องเสียงเวลาในการผูกเหล็ก และได้มาตราฐานจากโรงงาน

ลดแรงงาน

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน ลดการใช้แรงงานของช่าง

ได้มาตราฐาน

ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง

ประหยัดเวลา

และแรงงาน

ได้มาตราฐาน

ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี 

CSU ตะแกรงเหล็ก เป็นตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จ รูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL) รับแรงดึงสูง ผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ นำมาเชื่อมติด กันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้าทำให้ความจุดตัดทุก จุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผง/ม้วน ตามต้อง การโดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้น ธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า 90%


ลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่วางใจเลือกใช้ CSU ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ช.ทรัพย์ อุดม ขอขอบคุณความไว้วางใจในตะแกรงเหล็กของเรา