Social Network

สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com
สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com

คุณสมบัติและมาตราฐาน

คุณสมบัติของตะแกรงเหล็กรีดเย็น และมาตรฐานการผลิต

 
 • 1. Min. Tensile Strength (กำลังดึงประลัย) ft 6230 ksc.
 • 1. Min. Yield Strength (กำลังดึงประลัย) ft 5500 ksc.
 • 1. Min. Working Strength (กำลังดึงประลัย) ft 2750 ksc.
STRENGTH WIRE MESH (ksc.) MILD STEEL (ksc.)
SR 24 SD30 SD40
กำลังคลาก fy 5500 2400 3000 4000
แรงดึงปลอดภัย fs 2750 1200 1500 1700
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ผลิตตามมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มอก. 737,747,943 ASTM A82, ASTM A 185-88 (equivalent to AASHTO M-32 and M-55) BS 4482-69, BS 4483-69
 

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ CSU ตะแกรงเหล็ก

 • ถนนคอนกรีต,ลานจอดรถ,พื้นอาคาร
 • พื้นบนดิน,พื้นบนคาน,พื้นสำเร็จรูป
 • ปูก่อนเทคคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป
 • พื้นสำหรับงาน Post Tension
 • งานหลังคา Galvanize Wire Mesh
 • ผนังรับแรง,กำแพงกันดิน,ท่อคอนกรีต
 • อื่นๆสามารถดัดแปลงขึ้นรูปได้ง่าย ใช้ในการก่อสร้างเฉพาะอย่าง

ประหยัด/รวดเร็ว/มีคุณภาพกว่าเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไป

0

ประหยัดเวลา,แรงงาน

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ประหยัดกว่าเหล็กเส้นธรรมดา เนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า
ประหยัดเวลา,แรงงาน ได้กว่า 90% ลดต้นทุนผู้ใช้งาน ไม่ต้องเสียเศษเหล็ก
รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้าย จัดว่าง เวลาไม่สูญเสียไปกับการผูกเหล็ก คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมอาร์คด้วยไฟฟ้าหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดความกว้างและยาวของแผง สั่งได้ตามต้องการ

ระยะทาบของ CSU ตะแกรงเหล็ก

 • วิธีที่1 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง +5 ซม. (เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงที่ยอมให้)
 • วิธีที่2 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 5 ซม. (เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงที่ยอมให้)

ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของลวด

สัญลักษณ์ของลวดยึด และลวดขวาง CDR 4.0+6.0 (4.0-6.0 มม.) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง +/- 0.1มม.