คุณสมบัติและมาตราฐาน

คุณสมบัติของตะแกรงเหล็กรีดเย็น และมาตรฐานการผลิต

 • 1. Min. Tensile Strength (กำลังดึงประลัย) ft 6230 ksc.
 • 1. Min. Yield Strength (กำลังดึงประลัย) ft 5500 ksc.
 • 1. Min. Working Strength (กำลังดึงประลัย) ft 2750 ksc.
STRENGTHWIRE MESH (ksc.)MILD STEEL (ksc.)MILD STEEL (ksc.)MILD STEEL (ksc.)
SR 24SR 30SR 40
กำลังคลาก fy5500240030004000
แรงดึงปลอดภัย fs2750120015001700

ผลิตตามมารฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มอก. 737,747,943 ASTM A82, ASTM A 185-88 (equivalent to AASHTO M-32 and M-55) BS 4482-69, BS 4483-69

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับ CSU ตะแกรงเหล็ก

 • ถนนคอนกรีต,ลานจอดรถ,พื้นอาคาร
 • พื้นบนดิน,พื้นบนคาน,พื้นสำเร็จรูป
 • ปูก่อนเทคคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป
 • พื้นสำหรับงาน Post Tension
 • งานหลังคา Galvanize Wire Mesh
 • พื้นสำหรับงาน Post Tension
 • งานหลังคา Galvanize Wire Mesh

ประหยัด/รวดเร็ว/มีคุณภาพกว่าเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไป

รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้าย จัดว่าง เวลาไม่สูญเสียไปกับการผูกเหล็ก คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมอาร์คด้วยไฟฟ้าหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ขนาดความกว้างและยาวของแผง สั่งได้ตามต้องการ

เหล็กปกติ

2 วัน

ใช้เวลามากกว่าใช้ ตะแกรงเหล็ก 2 เท่า

CSU ตะแกรงเหล็ก

1 วัน

ประหยัดกว่าเหล็กเส้นธรรมดา เนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า

ประหยัดเวลา,แรงงาน

90%

ประหยัดเวลา,แรงงาน ได้กว่า 90% ลดต้นทุนผู้ใช้งาน ไม่ต้องเสียเศษเหล็ก

ระยะทาบของ CSU ตะแกรงเหล็ก

 • วิธีที่1 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง +5 ซม. (เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงที่ยอมให้)
 • วิธีที่2 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 5 ซม. (เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงที่ยอมให้)

ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของลวด

สัญลักษณ์ของลวดยึด และลวดขวาง CDR 4.0+6.0 (4.0-6.0 มม.) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง +/- 0.1มม.